Nieuws

 

 

Nieuwsbrief juli 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer op beknopte wijze over wetenswaardigheden op en rondom Martenastate. Wellicht geeft dat de lezer aanleiding om ook  in de zomermaanden te ervaren dat een bezoek aan Martenastate voor korte of langere tijd de moeite meer dan waard is.  Lees verder

Lees verder

Nieuwsbrief februari 2017

Hoewel winterse omstandigheden in deze periode niet worden uitgesloten, staan wij in deze nieuwsbrief met genoegen stil bij de eerste zonnestralen, het opkomen van de bloembollen en het ontpoppen van de groene wereld in het voorjaar. We zijn met u benieuwd hoe de duizenden bol- en knolgewassen zich gaan presenteren…

Lees verder

Voorjaarsgevoel op Martenastate

Geniet u ook zo van de eerste zonnestralen, het opkomen van de bloembollen, het ontpoppen van de groene wereld in het voorjaar?  Het bestuur van Stichting Martenastate heeft een aantal interessante excursies en activiteiten samengesteld. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze arrangementen onder leiding van…

Lees verder

Nieuwsbrief november 2016

Met veel genoegen informeren wij u weer over enkele naar onze mening in het oog springende activiteiten vanuit Martenastate. Lees verder

Lees verder

Nieuwsbrief augustus 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar. Lees verder

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar. Lees verder..

Lees verder

Nieuwsbrief april 2016

Deze eerste nieuwsbrief in 2016 markeert een belangrijk jaar voor Stichting Martenastate en daarmee voor Landgoed Martenastate. Onze stichting is in 1966 opgericht en is dit jaar derhalve gedurende een halve eeuw actief in het beheer en onderhoud van Martenastate, voorwaar een bijzondere mijlpaal. Lees meer

Lees verder

Nieuwsbrief december 2015

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2015 informeren wij u vanuit Landgoed Martenastate weer over activiteiten die achter ons liggen en die in de naaste toekomst hun beslag gaan krijgen. Voor uw reacties staan wij graag open via info@martenastate.nl. Wij wensen u hierbij prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling…

Lees verder

Nieuwsbrief augustus 2015

Vanuit Landgoed Martenastate informeren wij u hierbij weer graag over activiteiten in de achterliggende maanden en staan we tevens stil bij hetgeen op korte termijn aandacht verdient. Uit reacties van lezers maken wij op dat zij het op prijs stellen om met enige regelmaat bijgepraat te worden. Als bestuur vinden…

Lees verder

Open Monumentendag 2015

Op zaterdag 12 september a.s. staat het zeer bijzondere en ambachtelijke werk van Stichting Fruit yn Fryslân centraal op landgoed Martenastate, Martenawei te Koarnjum. Vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur geven Nynke Zijlstra en Frits Doornenbal een smakelijke toelichting op hun missie: de vele fruitsoorten en rassen die onze provincie…

Lees verder

Nieuwsbrief mei 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen vanuit Landgoed Martenstate. Nu de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden op succesvolle wijze zijn afgerond, is tevredenheid op zijn plaats. Het bestuur prijst zich gelukkig dat met grote inzet van velen vrijwel alle plannen zijn gerealiseerd. Lees verder

Lees verder

Nieuwsbrief maart 2015

Vanuit Landgoed Martenstate is weer het nodige te melden, vandaar om in deze nieuwsbrief de belangrijkste onderwerpen de revue te laten passeren. Het is verheugend dat de meest ingrijpende herstelwerkzaamheden, te weten het baggeren van de waterpartijen en het herstel van de walkanten, zeer voorspoedig zijn verlopen. Te meer daar…

Lees verder

Nieuwsbrief december 2014

Het jaar 2014 loopt ten einde, een jaar waarin Landgoed Martenstate bol stond van de activiteiten in het kader van de in gang gezette ingrijpende renovatie. Werkzaamheden die ook het komende jaar zullen worden voortgezet. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over de voortgang van de verschillende onderdelen van…

Lees verder

Nieuwsbrief augustus 2014

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van de renovatiewerkzaamheden en de overige activiteiten op en rondom Martenastate. De lay-out van de nieuwsbrief is met ingang van deze editie op een wat modernere leest geschoeid zodat de inhoud naar wij verwachten nog informatiever wordt. Klik hier om…

Lees verder

Onderzoek- en inventarisatierapport

Op 4 april 2014 zal It Fryske Gea in de Túnmanswente het onderzoeks- en inventarisatierapport “De stinsenplanten en bomen van Martenastate” presenteren en nader toelichten. De afdeling Natuurkwaliteit van de natuurbeschermingsorganisatie, in de persoon van Henk Jager, heeft in 2012 een uitgebreid onderzoek verricht naar de aanwezigheid van deze voor Martenastate zo…

Lees verder

Boekpresentatie

Op zaterdag 15 februari 2014 om 14.00 uur vindt de officiële presentatie plaats van het boek “Landgoed Martenastate Koarnjum”, geschreven door Peter Karstkarel, architectuurhistoricus en publicist. De bijeenkomst is in de Hervormde Kerk in Koarnjum, De Wier 7. Karstkarel deed in opdracht van de Stichting Martenastate onderzoek naar de bijzondere…

Lees verder