Menu Sluiten

ANBI

ANBI-gegevens Stichting Martenastate

Contactgegevens:
Bezoekadres:
Martenawei 2, 9056 PE  Koarnjum

Adres secretariaat:
Ikeleane 5 9051 SB  Stiens

Telefoon 058 – 2575135
Bankrekening: NL13INGB0002395492
Website: www.martenastate.nl
Email: info@martenastate.nl

Fiscaal nummer: 0037 59 593
KvK: 41002841


Bestuur

Henk Buith, voorzitter
Coos Waringa, secretaris
Ir. Joost van Harten, penningmeester
Johan Tamminga
Mr. Ivo van der Meer


Beloning

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.


Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Martenastate, opgericht in 1966, heeft als belangrijkste doelstelling het in stand houden van Landgoed Martenastate in Koarnjum en de zich op dit landgoed bevindende monumenten, een en ander met inachtneming van de bepalingen van het testament van de laatste adellijke eigenaar/bewoner wijlen  jonkheer Duco Martena van Burmania Vegelin van Claerbergen (art. 2 van de statuten).

Financiële verantwoording Martenastate 2022
Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Martenastate (88.15 KB)
Verantwoording Martenastate 2021 (233.99 KB)
Verantwoording Martenastate 2020 (399.95 KB)

Martenastate