Menu Sluiten

Links

Enkele overige vindplaatsen naast Landschapspark Martenastate:

Dekemastate, Jelsum
Stinze-Stiens, Stiens
Jongemastate, Raerd
Martenatuin, Franeker
Philippusfenne, Kollum 
Schierstins, Feanwâlden

De stinzenplanten monitor geeft alle actuele informatie over de groei en bloei van stinzenflora op de diverse vindplaatsen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Zie hiervoor www.stinzenflora-monitor.nl

Enkele overige links:

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl
Rijksmonumentenregister: www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl  (Martenastate complex nummer 524382)
Stichting Stinze-Stiens: www.stinze-stiens.nl
It Fryske Gea: www.itfryskegea.nl
Túnmanswente: www.tunmanswente.nl
B&B Martenastate: www.bedandbreakfaststinzenflora.nl
Natuurkampeerterreinen: www.natuurkampeerterreinen.nl
Stichting Staten en Stinzen: www.statenenstinzen.nl
Landschapsbeheer Friesland: www.landschapsbeheerfriesland.nl
Fries Historisch Archief Centrum: www.tresoar.nl
Gemeente Leeuwarden: www.leeuwarden.nl
Historisch Centrum Leeuwarden: www.historischcentrumleeuwarden.nl


Verschillende artikelen

Lees hieronder diverse artikelen uit de media

Martenastate