Menu Sluiten

Landgoed Martenastate in al haar verscheidenheid

Een wandeling maken op en rondom landgoed Martenastate in Koarnjum wordt steeds aantrekkelijker. Nadat het landschapspark in 2018 is uitgebreid met een bos en een singel, is eind 2020 de naastgelegen dorpsboerderij en het volledige perceel verkregen. Het zijn de heer en mevrouw Willem en Trudy van Riemsdijk – Zandee geweest die de aankoop en vervolgens de eigendomsoverdracht van boerderij en perceel aan Stichting Martenastate mogelijk hebben gemaakt.

Met deze laatste uitbreiding worden meerdere historische banden met Martenastate hersteld. De laatste adellijke bewoner van Martenastate, jonkheer Duco van Martena van Burmania Vegilin van Claerbergen, heeft deze boerderij doen bouwen. Deze nieuwe uitbreiding heeft de naam Martena Zathe gekregen. Gedurende het jaar 2021 zijn binnen een breed opgezette projectgroep de plannen uitgewerkt die hebben geleid tot de restauratie en herbestemming van de boerderij en het lytshús, een bijgebouw voor educatieve doeleinden.  Deze werkzaamheden zijn 1 maart 2022 van start gegaan en zijn in het eerste kwartaal van 2023 succesvol afgerond. Als laatste onderdeel van het project, volgt de herinrichting van het perceel in een bloemrijke weide met een hoge mate van biodiversiteit, een plek waar mens en natuur samenkomen. Deze weide zal via twee bruggen in verbinding komen te staan met het landschapspark. De voltooiing en opening zal in april 2024 plaatsvinden, waarna ook Martena Zathe, net als het landschapspark van Martenastate, openbaar toegankelijk zal zijn. Honden dienen altijd kort aangelijnd te zijn.


Herstelplan

Met een reeds enkele eeuwen durende rijke cultuurhistorische geschiedenis geniet Martenastate sedert 2003 de beschermde status van rijksmonument.

Het bestuur van Stichting Martenastate is zich ten zeerste bewust van de waarde en schoonheid van Martenastate en ziet graag dat huidige en komende generaties – bezoekers en bewoners – blijvend kunnen genieten van het gehele complex, bestaande uit state, landschapspark, overige woningen, grafheuvel en natuurkampeerterrein. Dit vergt een voortdurende aandacht voor de kwalitatieve staat van onderhoud.


Noodzakelijke werkzaamheden

herstel1
herstel2
herstel3
herstel4
herstel5
herstel6
herstel7
herstel8
previous arrow
next arrow

Vanwege achterstallig onderhoud is tussen 2005 en 2007 gestart met een eerste planvorming om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten die het gewenste resultaat zouden gaan opleveren. De hiertoe benodigde gelden maakten deze plannen op dat moment echter wat minder realistisch qua uitvoerbaarheid.

In 2012 heeft het bestuur een nieuw uitvoeringsplan opgesteld dat prioriteit geeft aan de volgende onderdelen:

 • optimaliseren milieu voor stinzenflora
 • verbeteren schelpenpadenstructuur in het park
 • gedeeltelijk plaatsen van walsbeschoeiing langs vijverpartijen om afkalving van oevers tegen te gaan
 • baggeronderhoud van vijverpartijen en grachten
 • het opsnoeien van overhangende takken om de lanenstructuur beter tot zijn recht te laten komen
 • aanplant van bomen op plaatsen waar deze zijn verwijderd i.v.m. stormschade op iepziekte
 • het realiseren van een nieuw parkeerterrein nabij de Hervormde Kerk
 • het volledig vergroenen van de huidige parkeerruimte
 • het vervangen van informatiepanelen en het aanbrengen van naambordjes bij stinzenflora
 • het wegnemen van achterstallig onderhoud van de toegangspoort, hekken, tuinornamenten en grafstenen
 • het op twee plaatsen aanleggen van een fruitgaard en het plaatsen van een berceau

Voor de benodigde gelden is, naast de inzet van eigen middelen, een voortdurend beroep gedaan op overheden, fondsen en particulieren. Hierdoor konden successievelijk in 2014 en 2015 alle genoemde onderdelen worden uitgevoerd.

Martenastate