Menu Sluiten

Nieuwsbrief juni 2024

In deze nieuwsbrief staan we stil bij enkele onderwerpen die de bezoekers inspiratie kunnen geven om de weg naar Koarnjum te vinden. Dat het bestuur van Stichting Martenastate en al haar vrijwilligers hun blijvende inzet tonen om de openbare toegankelijkheid mede vorm en inhoud te geven, is een rijkdom die blijvend gekoesterd wordt.

Geplaatst in Nieuwsbrieven
Martenastate